Hulvei er uthult vei i landskapet

 

som til høyre langs tømmerveien. Den gamle Svelvikveien fra Drammen følger vi mot Svelvik. Den går til Juve gård og Ebbestad skole i Svelvik. Underveis, parallelt med traktorveien, er det hulveipartier, det vil si fordypninger eller uthult vei av mye ferdsel med hest eller til fots i landskapet. Vannet har også gjort sitt til at veien ble uthult  og ble det for sølete ble en ny vei lagt parallelt. Det finnes eksempler på dette som blir vist på vei til "hole berjet", en steinalderboplass eller "heller" 900 m fra gården.

 

 

                                  

 
 Sønsteby Natur og Kultursenter 

Adresse: Sønsteby Gård, Svelvikveien 419, N-3060  Svelvik
Kontaktperson: Gunvor W. Nelson
Internettadresse:  www.sonstebygard.no
Epost: gnelson@online.no  
Telefon: +47 33771245
Mobil: +47 97722399
 
 

© LightWeb