Drammensgranitt, eller rettere sagt biotittgranitt, er det rike forekomster av i Svelvik. Langs Rv.319, Svelvikveien ser man de vakre rosanyansene i skjæringene. Det er verd å merke seg og sammenligne granitten i tørr tilstand og i våt tilstand og endringene i fargene ved forskjellig belysning. Skuringsstriper ses i granitten fra da isen trakk seg tilbake for 10 000 år siden her.

 

Granitten benyttes mye i Svelvik, bl.a. til kantstein, kjeller, portstolper, gravstein, mur og skulptur. Den finnes også på Rådhusplassen i Oslo.

Billedhuggeren Bettina Tonjer hugget en minneskulpter over Knut i granitten her i nov. 07.

 
 Sønsteby Natur og Kultursenter 

Adresse: Sønsteby Gård, Svelvikveien 419, N-3060  Svelvik
Kontaktperson: Gunvor W. Nelson
Internettadresse:  www.sonstebygard.no
Epost: gnelson@online.no  
Telefon: +47 33771245
Mobil: +47 97722399
 
 

© LightWeb